VÝROBNÍ MÍSTA

PRORATIO, s.r.o.
V Uličkách 4
CZ - 257 21 Poříčí nad Sázavou


PRORATIO, s.r.o.
Sedlecká 570 (areál KDS)
CZ - 264 01 Sedlčany


SKP Technik GmbH
Industriestraße 4
D – 91077 Neunkirchen am Brand

CERTIFIKACE

HISTORIE

Srpen 2022

 • Společnost Proratio,s.r.o. mění vlastnickou strukturu. Zakladatel a jednatel společnosti pan Henry Kummer oznámil záměr odejít na penzi. Svůj podíl ve společnosti převádí jednateli společnosti MJL Group GmbH panu Matthiasu Lodesovi. 
Prosinec 2018

 • Společnost Proratio,s.r.o. slaví 25. výročí od založení

Květen 2018
 • Naše společnost byla auditována a certifikována dle nových standardů systém managementu kvality IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 a ISO 14001 :2015.

Duben 2017

 • rozšíření technologií ve výrobě elektronických součástí o systém mytí desek plošných spojů.

Leden 2016

 • Abychom mohli nadále spolehlivě uspokojit rostoucí poptávku našich zákazníků a následně zvýšit výrobní kapacitu, důsledně investujeme do našich strojů a zařízení. Díky poptávce našich zákazníků po osazování DPS, rozhodlo vedení společnosti o nákupu nového osazovacího automatu a in-line automatického testovacího zařízení pro optickou kontrolu osazených SMD součástek. Nákupem těchto technologií a jejich zařazením do výrobní linky tak došlo k ukončení první etapy modernizace oddělení elektronické výroby naší společnosti.

Konec roku 2014

 • Do provozu jsou uvedeny nové webové stránky, které si kladou za cíl dále zlepšit komunikaci společnosti s dodavateli, zákazníky i širokou veřejností. Společnost Proratio s.r.o. zaměstnává zhruba 170 kmenových zaměstnanců.
Září 2013 – Certifikace systému řízení jakosti
 • Úspěšná certifikace a následná integrace systému řízení jakosti ISO / TS 16949.
 • V návaznosti na koncepci ochrany životního prostředí, jsme hrdi na to, že jsme byli ve stejné době úspěšně certifikováni také dle EMS ISO 14001.
2010
 • Dochází ke stálému nárůstu zakázek a tím také k růstu obratu společnosti. Díky tomu můžeme realizovat plánované investice například rekonstrukci provozní budovy v Poříčí nad Sázavou. S dalšími realizovanými investicemi do nových a moderních výrobních technologií, jsme schopni zvýšit naši produktivitu práce. Díky nemalým finančním investicím je výrazně vylepšeno pracovní prostředí našich zaměstnanců.
Červen 2009
 • Díky dlouhodobě velmi úspěšné spolupráci s našimi zákazníky zejména ve zpracovatelské oblasti automobilového průmyslu můžeme konstatovat, že se Proratio může nadále úspěšně rozvíjet a společnost je finančně stabilizována.
Září 2007
 • dochází k vlastnickým změnám ve společnosti. Pan Kummer a pan Lodes se stávají jedinými vlastníky společnosti Proratio s.r.o..
2004
 • Další nárůst výroby vyvolává potřebu rozšíření výrobních prostor, firma rozšiřuje svou výrobní základnu o výrobní pobočku v Sedlčanech se 60 zaměstnanci.
Červen 2003
 • Společnost Proratio, s.r.o. je úspěšně certifikována podle DIN – ISO 9001
Rok 2002
 • Byla zahájena výroba kabelových sestav s nejvyšší úrovní bezpečnosti pro airbagy do vozidel AUDI a VW.
Únor 2001
 • Zavedeny a dále pak samostatně vyvíjeny technologie nástřiku plastových komponent na kabelové sestavy.
Rok 2000
 • Došlo k extrémnímu nárůstu výroby reproduktorových membrán a kroužků. Zaveden třísměnný provoz a celkový počet zaměstnanců poprvé překročil hranici 100 osob.
 • Z důvodů možnosti získání dalších německých zákazníků a také pro zajištění a zjednodušení logistických procesů, zakládají jednatelé společnosti Alfred Lodes a Henry Kummer společnost SKP-Technik se sídlem v Německu.
 • Proratio zavádí nové výrobní technologie, kterými jsou osazování tištěných spojů, osazování SMD automatem a pájení pájecí vlnou.
Období 1996 – 1999
 • Je charakterizováno stabilním rozšířením výroby. Ve spolupráci s novým zákazníkem anglickou společností Hosiden Besson Ltd. byla výroba postupně rozšiřována o produkci mikrofonů a zabezpečovacích systémů.
1995
 • Zahájena výroba reproduktorových membrán pro spol. Dr. Kurt Müller GmbH se sídlem v Německu.
 • Současně byly zakoupeny pozemky a provozní budovy v Poříčí nad Sázavou.
1. pololetí roku 1994
 • Došlo k rozšíření výroby o kabelovou konfekci s nárůstem počtu kmenových zaměstnanců na 40 osob.
Dne 21.12.1993
 • Založena společnost Proratio, s.r.o. se sídlem v Poříčí nad Sázavou. Předmětem činnosti společnosti byly dodávky dílů pro automobilový průmysl a montáže tlakových spínačů.
 • Společnost zaměstnává dvacet kmenových zaměstnanců.